สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 23
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 694
 • จำนวนนักเรียน 1,333
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 1,003
 • จำนวนกรรมการ 290
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 2,336
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 2,626
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 287 / 287 (100.00%)
ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
  2. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
  3. โรงเรียนบ้านกระเจา
  4. โรงเรียนบ้านม่วงแยก
  5. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
  6. โรงเรียนบ้านกระเบา
  7. โรงเรียนบ้านอาราง
  8. โรงเรียนบ้านโนนสูง
  9. โรงเรียนบ้านซำตาโตง
  10. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 6
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 53
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 1257
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 6954
 • เริ่มนับ 26 สิงหาคม 2561
 • IP:3.231.25.104

โอนข้อมูลไปยังเขตพื้นที่แล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

ระบบจะเริ่มเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตร

ในวันที่ 24 กันยายน 2561 

:24 กันยายน 2561

รายละเอียด ::16 กันยายน 2561

รายละเอียด :

:5 กันยายน 2561

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 89 7 1 97
2 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 36 4 1 41
3 โรงเรียนบ้านตาปรก 35 5 0 40
4 โรงเรียนบ้านบักดอง 34 8 7 49
5 โรงเรียนบ้านกระเบา 31 10 1 42
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 29 6 0 35
7 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 28 6 3 37
8 โรงเรียนบ้านดาน 27 2 4 33
9 โรงเรียนบ้านโนนสูง 18 9 2 29
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 17 9 4 30
11 โรงเรียนบ้านอาราง 15 9 4 28
12 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 15 2 3 20
13 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 14 5 0 19
14 โรงเรียนบ้านกระเจา 12 10 5 27
15 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 11 5 2 18
16 โรงเรียนบ้านดอนข่า 10 5 1 16
17 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 10 6 1 17
18 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 9 11 6 26
19 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 8 4 1 13
20 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 7 4 1 12
21 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 7 4 3 14
22 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 0 0 1
23 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 2 1 3
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 97 89
91.75%
7
7.22%
1
1.03%
97
2 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 45 36
87.80%
4
9.76%
1
2.44%
41
3 โรงเรียนบ้านตาปรก 41 35
87.50%
5
12.50%
0
0.00%
40
4 โรงเรียนบ้านบักดอง 50 34
69.39%
8
16.33%
7
14.29%
49
5 โรงเรียนบ้านกระเบา 42 31
73.81%
10
23.81%
1
2.38%
42
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 42 29
82.86%
6
17.14%
0
0.00%
35
7 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 38 28
75.68%
6
16.22%
3
8.11%
37
8 โรงเรียนบ้านดาน 35 27
81.82%
2
6.06%
4
12.12%
33
9 โรงเรียนบ้านโนนสูง 37 18
62.07%
9
31.03%
2
6.90%
29
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 31 17
56.67%
9
30.00%
4
13.33%
30

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม