#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านดาน 81.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา มั่งจีน
3.เด็กหญิง วรัญญา ไพรจันดา
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 80.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง จีรนันท์ ยอดดวงใจ
2.เด็กหญิง สุนิสา มุ่งหมาย
3.เด็กหญิง สิริตา มุ่งหมาย
1.นางสาว อนัญชนา ถุงจันทร์
2.นางสาว สุภาวดี บุญลี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม