#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านดาน 81.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ปชาบดี เรือนรอบ
2.เด็กชาย ธีรพงษ์ สอดศรี
3.เด็กชาย พลาธิป สุศรี
4.เด็กชาย ภวัต สิงหชาติ
5.เด็กชาย ขวัญชัย ดวงบุปผา
6.เด็กชาย สามกษัตริย์ ลุกลาม
1.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
2.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
3.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 80.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย เมธี ศรีวงศ์
2.เด็กชาย จีรวัฒน์ โพธิ์ทอง
3.เด็กชาย ภาสวิชญ์ น้ำนวล
4.เด็กชาย ณัฐพงษ์ สงพิมพ์
5.เด็กชาย กฤษฎา แก้วจันทร์
6.เด็กชาย สถาปนา คำมี
1.นาย สุพิน สอดแก้ว
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม