#
กิจกรรม
ทีม
0243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 1
0247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 1
0250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 3 คน / ครู 2 คน 0
0251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 3 คน / ครู 2 คน 0
0755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 3 คน / ครู 2 คน 0
0756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 3 คน / ครู 2 คน 0
0757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 3 คน / ครู 2 คน 0
0758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 3 คน / ครู 2 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม