#
กิจกรรม
พิมพ์รายคน
พิมพ์รวม
0738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 [ทีม]
0739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 [ทีม]
0740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 [ทีม]
0741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 [ทีม]
0819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 [ทีม]
0818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 [ทีม]
0817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
0816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 [ทีม]

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม