#
กิจกรรม
ทีม
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
กรรมการ
0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 3 6 9 0
0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 2 4 6 0
0004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 0 0 0 0
0006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0 0 0 0
0012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 2 6 12 0
0013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 0 0 0 0
0018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1 2 3 0
0019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 0 0 0 0
0022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 8 15 24 3
0023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 1 2 3 0
0026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 0 0 0 0
0027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 0 0 0 0
0034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 1 2 3 0
0048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 0 0 0 0
0050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 1 2 3 0
0067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 1 2 3 0
0068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 1 2 3 0
0734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 0 0 0 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม