#
กิจกรรม
ทีม
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
กรรมการ
0014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 0 0 0 0
0141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 4 8 20 5
0142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 5 10 25 5
0143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 0 0 0 0
0144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 1 2 5 0
0145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 3 6 15 3
0146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 0 0 0
0147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 1 2 5 0
0149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 0 0 0 0
0152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 0 0 0 0
0154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 3 3 3 3
0155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 2 2 2 0
0156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 1 1 1 0
0164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 16 29 32 3
0165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 14 26 28 3
0166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 2 3 4 1
0169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 1 3 10 0
0768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 2 5 20 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม