#
กิจกรรม
ทีม
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
กรรมการ
0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 0 0 0 0
0377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 0 0 0 0
0378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 1 3 8 0
0379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 0 0 0 0
0395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 1 4 10 1
0396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 0 0 0 0
0398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 0 0 0 0
0399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 1 5 15 1
0400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 1 2 5 0
0404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 0 0 0 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม