#
กิจกรรม
ทีม
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
กรรมการ
0794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 8 8 8 3
0795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 11 11 11 3
0796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 0 0 0 0
0800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 9 9 9 3
0801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 1 1 1 0
0802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 5 5 5 3
0803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 0 0 0 0
0810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 5 10 10 3
0811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 2 4 4 0
0812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 0 0 0 0
0813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 0 0 0 0
0814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 0 0 0 0
0815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 0 0 0 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม