#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ณรงฤทธิ์ สังภักดี
2.เด็กชาย รัฐศาสตร์ สุนะเค้า
3.เด็กชาย สิทธิชัย บัวส่อง
4.เด็กชาย ธันวา แถบหอม
5.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พิกุล
1.นาย ชัยนัตร ไชยสาร
2.นาง ลำเพย ไชยสาร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม