#
สถานที่
ที่อยู่
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
แผนที่
1 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นางกมล ชูกลิ่น 0872626487
2 โรงเรียนบ้านโนนแฝก ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นางสาวกฤตยา สาสังข์ 0813066874
3 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นางพิสมัย ศรีโสด 0985862717
4 โดม อบต.พราน ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นางกมล ชูกลิ่น 0899189182

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม