#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย พีระพล กาศนอก
2.เด็กชาย ปรมี กล่ำพิมาย
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
70.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย กิติวัฒน์ ปิ่นหอม
1.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม