#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
61.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง เซอินะ ซากุราอิ
1.นางสาว ณัฐธิดา เรืองคำ
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
65.50
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ชาลิสา นันทสิงห์
2.เด็กชาย สราวุฒิ ไสว
3.เด็กชาย จิราวัฒน์ ชัยชนะ
1.นาย จักรวรรดิ ไชยชนะ
2.นาย จักรกริช บุญลี
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
64.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ปนัดดา พิมมาศ
1.นางสาว วราภรณ์ สุดาชาติ
4 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
68.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง อนัญญา ไชยชนะ
2.เด็กหญิง ชลธิชา สุระภี
3.เด็กหญิง รักษณาลี จันทวัน
1.นางสาว วาสนา วาศรี
2.นางสาว ณัฐธิดา เรืองคำ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
62.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ภาวินี สีน้อย
1.นางสาว วราภรณ์ สุดาชาติ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม