หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ภาษาไทย
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 97 10
83.33%
1
8.33%
1
8.33%
12
2 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 45 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
3 โรงเรียนบ้านตาปรก 41 5
71.43%
2
28.57%
0
0.00%
7
4 โรงเรียนบ้านบักดอง 50 8
66.67%
1
8.33%
3
25.00%
12
5 โรงเรียนบ้านกระเบา 42 5
50.00%
4
40.00%
1
10.00%
10
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 42 2
33.33%
4
66.67%
0
0.00%
6
7 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 38 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
8 โรงเรียนบ้านดาน 35 4
66.67%
1
16.67%
1
16.67%
6
9 โรงเรียนบ้านโนนสูง 37 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 31 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
11 โรงเรียนบ้านอาราง 34 2
33.33%
2
33.33%
2
33.33%
6
12 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 20 2
50.00%
0
0.00%
2
50.00%
4
13 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 19 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
14 โรงเรียนบ้านกระเจา 28 2
28.57%
3
42.86%
2
28.57%
7
15 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 20 3
50.00%
3
50.00%
0
0.00%
6
16 โรงเรียนบ้านดอนข่า 18 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
17 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 20 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
18 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 32 2
28.57%
3
42.86%
2
28.57%
7
19 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 14 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
20 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 14 2
50.00%
0
0.00%
2
50.00%
4
21 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 13 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
22 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
23 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม