หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด เรียนรวม - ศิลปะ
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 97 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
2 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 45 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
3 โรงเรียนบ้านตาปรก 41 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
4 โรงเรียนบ้านบักดอง 50 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
5 โรงเรียนบ้านกระเบา 42 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 42 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
7 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 38 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
8 โรงเรียนบ้านดาน 35 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
9 โรงเรียนบ้านโนนสูง 37 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 31 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
11 โรงเรียนบ้านอาราง 34 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
12 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 20 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
13 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 19 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
14 โรงเรียนบ้านกระเจา 28 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
15 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 20 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
16 โรงเรียนบ้านดอนข่า 18 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
17 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 20 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
18 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 32 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
19 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 14 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
20 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 14 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
21 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 13 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
22 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
23 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 3 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม