หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 97 8
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
8
2 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 45 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
3 โรงเรียนบ้านตาปรก 41 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
4 โรงเรียนบ้านบักดอง 50 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
5 โรงเรียนบ้านกระเบา 42 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 42 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 38 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
8 โรงเรียนบ้านดาน 35 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
9 โรงเรียนบ้านโนนสูง 37 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 31 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
11 โรงเรียนบ้านอาราง 34 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
12 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 20 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
13 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 19 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
14 โรงเรียนบ้านกระเจา 28 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
15 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 20 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
16 โรงเรียนบ้านดอนข่า 18 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
17 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 20 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
18 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 32 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
19 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 14 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
20 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 13 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
21 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 14 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
22 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
23 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม